MENU
Naaimachine close up

Gestalt-Art Therapie

Gestalt-Art therapie is een ervaringsgerichte therapie waarin contact in het hier en nu centraal staat.

Gestalt-Art therapie is een ervaringsgerichte therapie waarin contact in het hier en nu centraal staat.
In het hier en nu dient alles zich aan. Art is de vorm waarin je werkt, niet als een techniek, maar als experiment in ondersteuning van je persoonlijk proces. Gestaltherapie is een holistische therapievorm, die uitgaat van het geheel: jij in je omgeving.

“Groeizaam contact” in Gestalt.
Alles wat je aandacht geeft groeit, echter, door aan het gras te trekken groeit het niet harder.
Om te kunnen groeien heb je een basis nodig van waarnemen, opmerken, voelen en met besef van de situatie kunnen ervaren wat zich in het hier en nu voordoet.
Zonder dat heb je geen besef van je eigen behoefte en die van anderen in je omgeving.
Je lijkt te overleven en gaat uit van allerlei aannames en overtuigingen die de verbinding met de dagelijkse werkelijkheid missen.

Herstel of helen van deze verbinding begint bij jezelf. Je hoeft niks “af te leren alleen “bij te leren” om (weer) grip te krijgen op je leven, jezelf beter te leren kennen en je zo een vrijer mens te voelen. Om te kunnen groeien heb je jezelf nodig om helder te kunnen ervaren waar jezelf staat om in vrijheid te kunnen kiezen; wat is mijn behoefte, wat vraagt deze situatie van mij en wat wil ik in deze situatie. Op eigen benen, je eigen keuzes kunnen maken voelt krachtig.

Creativiteit is een belangrijke vorm bij voelen, ervaren en bewust worden van wat voor jou belangrijk is. Artwork of vormwerk noemen we dit bij Gestalt-Art therapie zoals experimenten met tekenen, schilderen, dans, drama, dromen, visualiseren, stem, muziek, boetseren, schrijven, spel en lichaamswerk die je helpen in contact te komen met jezelf; met wie jij bent en wat jij wilt en hoe je jouw behoefte meer in je leven kunt brengen; je eigen-wijsheid ontdekken.

Hoezo Gestalt-Art therapie?
Als je op zoek bent naar verdieping en het gevoel hebt dat er meer uit je leven te halen valt.
Maar ook als je door bepaalde gebeurtenissen in je leven het (even) helemaal niet meer weet.
Je vast voelt zitten in bepaalde patronen,
Je alleen voelt staan op je werk of in je relatie(s)
Je gewoon verder wilt ontwikkelen op je eigen manier.

Bij Gestalt-Art therapie kun je jouw eigen levensthema’s onderzoeken. Gestalt-Art therapie is een krachtige benadering die je in contact brengt en je bewust laat worden van wat jij nodig hebt in je leven, wat je (mee)draagt in je leven en wat niet meer nodig is om verder te groeien. Je spreekt het zelfhelend vermogen van jou als mens aan om de balans te herstellen.

De rol van mij als therapeut is het ondersteunen van jou als cliënt in je groeiproces; wanneer je bewust wordt en inzicht ontwikkelt kun je verantwoordelijkheid nemen voor je denken, voelen en handelen. Als therapeut ben ik ook eerst cliënt geweest.

Aanmelden